+381 65 541 4001
office@tehnix.pro

Često postavljana pitanja:

1. Da li je bubanj centrifuge od plastike?

NE. Bubanj je od materijala koji se zove GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer). U suštini predstavlja kombinaciju poliestera i fiberglasa, izuzetno je tvrd, žilav, podnosi ogromne pritiske a samim tim i ekstremnu centrifugalnu silu koja se javlja prilikom centrifugiranja na najvećim brzinama (310G). Poseduje doživotnu pismenu garanciju.

2. Zašto bubanj centrifuge nije od prohroma – nerđajućeg čelika?

Bubanj od prohroma je previše gladak, a vremenom se još više uglača, tako da pri centrifugiranju izuzetno mekih tepiha i ćebadi oni ne mogu da se razviju već proklizavaju. Naš patentirani materijal daje istu dugotrajnost uz veću otpornost na zamor materijala a otklanja u potpunosti pomenuti nedostatak. Drugi razlog je taj što se cev prohromskog bubnja vari po dužini pri čemu se var kasnije ponaša kao teg i skoro je nemoguće ga izbalansirati. Mi svaki bubanj balansiramo dodavanjem ili oduzimanjem broja rupa na odredjenim mestima. Izbalansiran bubanj čuva sklopove mašine a posebno ležajeve.

3. Zašto je ispiranje centrifugom bolje i ekonomičnije od bilo kog drugog ispiranja tepiha?

Ispiranje u centrifugi je strogo kontrolisan proces. Svaka kap vode za ispiranje mora da prodje kroz tepih da bi izašla na odvod. Pri tome ona prolazi kroz više slojeva tepiha tako da jedna ista voda npr ispere 3 sloja tepiha i u tome se ogleda ekonomičnost procesa. Korisnik tačno zna do koje je mere ispran tepih prostim praćenjem zaprljanosti vode na odvodu.

4. Zašto se u centrifugi tepih ne ispira kao u mašini za veš?

Veš se u mašini za pranje veša ispira banjanjem, odnosno muljanjem u određenoj količini vode koja se po završenom procesu prosipa napolje. Ovaj princip rada kod centrifuge za tepihe nije primenjiv iz više razloga: velika količina vode koja je potrebna za ovaj proces (barem 200l za jednu turu), enormno usporavanje procesa ispiranja i centrifugiranja, mali efekat iz razloga jer je tepih svo vreme savijen u rolnu (mala potrebna brzina ne dozvoljava da se tepih razvije). Natapanje tepiha ima svoj smisao u procesu pranja, ali ne pri ispiranju, već ranije, odmah posle trešenja i usisavanja. U posebnoj kadi tepisi se mogu potopiti u razvijenoj formi u rastvoru deterdženata za pranje uz konstantno mešanje. Ovaj postupak ima smisao za jako zaprljane tepihe, kao i tepihe od posebnih materijala i služi da hemijski rastvori prljavštinu u tepihu pre glavnog procesa pranja.

5. Zašto se četka odnosno pere četkarom suv tepih?

Iz dva razloga. Prvo: ako je tepih već pun vode hemiju koju nanosite četkarom dodatno razblažujete i drastično umanjujete njen efekat. Drugo: zbog vode koja se već nalazi u tepihu hemija ne može da prodre u tepih dublje već se samo preliva i peni na površini čime se praktično dobro opere samo površina tepiha.

6. Da li je tresač neophodan u procesu pranja tepiha?

Trešenje tepiha bi trebalo da bude prva stavka u procesu pranja. Postoje vrste tepiha koje ne mogu da se usisaju, koje moraju da se istresu. Vi tepih možete istresti i ručno uz znatan utrošak rada i vremena, a postoji i mašinsko trešenje. Ali, ako stvarno želite da kvalitet pranja podignete na najveći nivo, bez trešenja tepiha to ne možete postići.

7. Koliko dobro centrifuga može da opere tepih?

Centrifuga NE PERE tepih, već Vi. Koliko dobro ga istrljate i operete pre centrifugiranja, toliko će čist biti. Centrifuga služi da ga ispere do bistre vode, ako je to potrebno, i da ga iscedi do malog procenta vlažnosti.

8. Koliko dobro centrifuga može da osuši tepih?

Centrifuga ne suši tepih na klasičan način (grejanjem vazduha i sl.) već ga CEDI zahvaljujući velikoj centrifugalnoj sili. Procenat vlage koja se zadrži u tepihu je oko 5% – 15%, zavisno od materijala od koga je tepih.

9. Kako upotreba centrifuge utiče na prostor za sušenje tepiha?

Naše iskustvo govori da je potrebno svega 30% površine za sušenje u odnosu na klasičan način sušenja. Jedini uslov je da prostor bude dobro provetren što omogućava efikasno prosušivanje tepiha.

10. Da li je bitno da centrifuga bude masivna?

To joj je jedna od glavnih karakteristika. Naime, težina joj služi da je stabilizuje u radu jer su vibracije pri centrifugiranju pojedinih tepiha ogromne.

11. Zašto je velika razlika između prečnika spoljne oplate i bubnja?

Na taj način se povećava zapremina vode koju centrifuga može da skupi pre izbacivanja na odvod a da ne dođe do takozvanog efekta veš mašine (da počne da bućka vodu). Ako je taj prostor mali i dođe do bućkanja, centrifuga može da počne da uvlači vazduh na odvode. U tim uslovima centrifugiranje nema efekta i mora da se ponovi. Velikom razlikom u prečnicima mi smo taj problem efikasno rešili.

12. Koliko dobro centrifuga opere rese i da li one moraju da se ponovo peru posle sušenja?

Ponovo napominjem, centrifuga ne pere rese, već Vi. Koliko ih dobro istrljate pre centrifugiranja, toliko će čiste biti. One ostaju takve i posle sušenja, BEZ promene boje i žutila jer nema vode koja se cedi niz tepih i isparava sa resa.

13. Kako se ispiraju i centrifugiraju tepisi koji puštaju boju i oni koji su lepljeni na podlogu?

Svi se tepisi isto peru, ispiraju i centrifugiraju. Oni koji puštaju boju nemaju vode koja će se cediti i razlivati boju tako da je nemoguće da se boja razlije. Tepisi koji su lepljeni na podlogu vrlo kratko budu totalno nakvašeni tako da ne postoji bojazan od razlepljivanja. Centrifugiranjem u njima ostaje toliko malo vlažnosti da se oni vrlo brzo osuše te nemaju priliku da se razlepe.

14. Da li je obavezno da koristite naš predlog pranja tepiha?

Naravno da ne! Centrifuga služi za ispiranje i ceđenje, proces pranja koji Vam mi predlažemo je samo jedan od načina. Možda Vaše dugogodišnje iskustvo kao i specifičan metod pranja na koji ste navikli Vaše mušterije je baš ono što je Vama potrebno.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte, bilo putem mail-a ili lično na kontakt telefon.