Postupak pranja tepiha mašinom CT-310


CT-310

Pranje tepiha uz korišćenje centrifuge se znatno razlikuje od klasičnog pranja. Objasnićemo Vam u nekoliko koraka način pranja koji mi preporučujemo uz opis postupka rada sa centrifugom:

  • Tepih koji dođe na pranje prvo bi trebalo dobro usisati ili istresti da bi se odstranila sva krupna prljavština i dlake.
  • Zatim se SUV tepih četka, istrlja uz nanošenje hemije. Koliko dugo se četka i koliko se hemije nanosi zavisi isključivo od stepena zaprljanosti tepiha. Treba zapamtiti da mašina NE PERE tepih, već Vi u procesu četkanja.
  • Rese se peru, četkaju kada i ostatak tepiha uz nanošenje namenske hemije pre četkanja ako je to potrebno. Kako ih tada operete, one takve i ostaju.
  • Posle četkanja tepih se totalno nakvasi vodom da bi se aktivirala naneta hemija i to samo toliko koliko vode može tepih da primi u sebe. Prelivanje vode sa tepiha je bespotrebno bacanje vode.
  • Tepih se zatim umota u određenom smeru i ubaci u centrifugu.
  • Radnik pali centrifugu na najmanji broj obrtaja (oko 250 o/min) a zatim pušta vodu čime počinje proces ispiranja. Ispiranje traje max. 1-1,5 minuta ili do bistre vode - zavisno od efekta koji želimo da postignemo. Ako se ispira do bistre vode onda radnik posmatra odvode ispod mašine i prati zaprljanost vode. U momentu kada se voda izbistri on gasi vodu.
  • Zatim se ručno, putem potenciometra na upravljačkoj jedinici, postepeno, ali bez prekida, mašina ubrzava na maksimalan broj obrtaja. Radnik ponovo prati odvode na mašini i u momentu kada voda počne da kaplje iz istih, gasi centrifugu.
  • Onda se na taster na upravljačkoj jedinici tepih zamota, vadi napolje i nosi se u komoru za prosušivanje.
Većinu vode centrifuga iz tepiha izbaci već na 600-700 o/min, maksimalna brzina služi samo za ceđenje, da bi u tepihu ostao minimalan procenat vlage.