Često postavljana pitanja


 1. Zašto je ispiranje centrifugom bolje i ekonomičnije od bilo kog drugog ispiranja tepiha?

  Ispiranje u centrifugi je strogo kontrolisan proces. Svaka kap vode za ispiranje mora da prodje kroz tepih da bi izašla na odvod. Pri tome ona prolazi kroz više slojeva tepiha tako da jedna ista voda npr ispere 3 sloja tepiha i u tome se ogleda ekonomičnost procesa. Korisnik tačno zna do koje je mere ispran tepih prostim praćenjem zaprljanosti vode na odvodu.

 2. Zašto se četka odnosno pere četkarom suv tepih?

  Iz dva razloga. Prvo: ako je tepih već pun vode hemiju koju nanosite četkarom dodatno razblažujete i drastično umanjujete njen efekat. Drugo: zbog vode koja se već nalazi u tepihu hemija ne može da prodre u tepih dublje već se samo preliva i peni na površini čime se praktično dobro opere samo površina tepiha.

 3. Koliko dobro centrifuga može da opere tepih?

  Centrifuga NE PERE tepih, već Vi. Koliko dobro ga istrljate i operete pre centrifugiranja, toliko će čist biti. Centrifuga služi da ga ispere do bistre vode, ako je to potrebno, i da ga iscedi do malog procenta vlažnosti.

 4. Koliko dobro centrifuga može da osuši tepih?

  Centrifuga ne suši tepih na klasičan način (grejanjem vazduha i sl.) već ga CEDI zahvaljujući velikoj centrifugalnoj sili. Procenat vlage koja se zadrži u tepihu je oko 5 %, zavisno od materijala od koga je tepih.

 5. Kako upotreba centrifuge utiče na prostor za sušenje tepiha?

  Naše iskustvo govori da je potrebno svega 30% površine za sušenje u odnosu na klasičan način sušenja. Jedini uslov je da prostor bude dobro provetren što omogućava efikasno prosušivanje tepiha.

 6. Da li je bitno da centrifuga bude masivna?

  To joj je jedna od glavnih stavki. Naime, težina joj služi da je stabilizuje u radu jer su vibracije pri centrifugiranju pojedinih tepiha ogromne.

 7. Zašto bubanj centrifuge nije od prohroma - nerđajućeg čelika?

  Bubanj od prohroma je previše gladak, a vremenom se još više uglača, tako da pri centrifugiranju izuzetno mekih tepiha i ćebadi oni ne mogu da se razviju već proklizavaju. Naš patentirani materijal daje istu dugotrajnost uz veću otpornost na zamor materijala a otklanja u potpunosti pomenuti nedostatak.

 8. Zašto je velika razlika između prečnika spoljne oplate i bubnja?

  Na taj način se povećava zapremina vode koju centrifuga može da skupi pre izbacivanja na odvod a da ne dođe do takozvanog efekta veš mašine (da počne da bućka vodu). Ako je taj prostor mali i dođe do bućkanja, centrifuga može da počne da uvlači vazduh na odvode. U tim uslovima centrifugiranje nema efekta i mora da se ponovi. Velikom razlikom u prečnicima mi smo taj problem efikasno rešili.

 9. Koliko dobro centrifuga opere rese i da li one moraju da se ponovo peru posle sušenja?

  Ponovo napominjem, centrifuga ne pere rese, već Vi. Koliko ih dobro istrljate pre centrifugiranja, toliko će čiste biti. One ostaju takve i posle sušenja, BEZ promene boje i žutila jer nema vode koja se cedi niz tepih i isparava sa resa.

 10. Kako se ispiraju i centrifugiraju tepisi koji puštaju boju i oni koji su lepljeni na podlogu?

  Svi se tepisi isto peru, ispiraju i centrifugiraju. Oni koji puštaju boju nemaju vode koja će se cediti i razlivati boju tako da je nemoguće da se boja razlije. Tepisi koji su lepljeni na podlogu vrlo kratko budu totalno nakvašeni tako da ne postoji bojazan od razlepljivanja. Centrifugiranjem u njima ostaje toliko malo vlažnosti da se oni vrlo brzo osuše te nemaju priliku da se razlepe.

 11. Da li je obavezno da koristite naš predlog pranja tepiha?

  Naravno da ne! Centrifuga služi za ispiranje i ceđenje, proces pranja koji Vam mi predlažemo je samo jedan od načina. Možda Vaše dugogodišnje iskustvo kao i specifičan metod pranja na koji ste navikli Vaše mušterije je baš ono što je Vama potrebno.

Za sve ono što Vas interesuje, a nebitno da li se nalazi među datim odgovorima, slobodno nas kontaktirajte, bilo putem mail-a ili lično na kontakt telefon.